MASJID AN-NUR PASIR GUDANG MASJID AN-NUR PASIR GUDANG

 PENGENALAN


        Johor Corporation melalui Pihak Berkuasa Tempatan Pasir Gudang (PBT Pasir Gudang) telah menaiktaraf surau di Kompleks Pusat Bandar Pasir Gudang kepada masjid yang dikenali sebagai Masjid An Nur Pasir Gudang. Pengisytiharan solat jumaat pertama di Masjid An Nur telah diadakan pada 13 Mei 2005. Pembinaan masjid ini merupakan satu lagi kemudahan kepada masyarakat untuk beribadah di samping dapat mengembangkan syiar Islam terutamanya kepada penduduk di kawasan Pasir Gudang.
        
        Kerja-kerja menaiktaraf yang dijalankan adalah meliputi meluaskan kawasan dalam bangunan masjid, membina tempat mengambil wuduk, memasang karpet, membina minbar, menyediakan alat siaraya dan menyediakan kemudahan seperti bilik imam dan rak untuk kitab dan simpanan telekong serta songkok.